Zabójcze bakterie pokonane w tydzień

Już dwa pierwsze w Polsce zabiegi transplantacji mikrobioty jelitowej, przeprowadzone przed blisko dekadą, spowodowały ustąpienie objawów chorobowych w ciągu tygodnia. U pacjentów wcześniej objętych bezskuteczną standardową terapią lekami. Dziś te zabiegi mogą być wykonywane w zasadzie rutynowo.

Zakażenia Clostridioides difficile odnotowuje się w Polsce i Europie coraz częściej, a do 80-90% z nich dochodzi podczas hospitalizacji. Czynnikiem podnoszącym ryzyko są stosowane terapie antybiotykami o szerokim spektrum działania, które niszczą naturalną mikrobiotę jelit, otwierając możliwość infekcji. 90% pacjentów, u których potwierdzono CDI (Clostridioides Difficile Infection), przeszło terapię antybiotykową przed wystąpieniem objawów tej infekcji.

Uciążliwym objawem CDI jest wodnista biegunka. W cięższym przebiegu może dojść do niedrożności jelita grubego i nawet do zagrożenia życia. Standardowo stosowana terapia lekowa – metronidazolem, wankomycyną – bywa nieskuteczna. Może też nie uchronić przed nawrotami CDI. Rozwiązaniem jest transplantacja mikrobioty jelitowej. Skuteczność wynosi tu około 90%. Już po pierwszym zabiegu.

Skuteczność tej metody pokazują już pierwsze przypadki jej zastosowania w Polsce. Pierwszy zabieg eksperci w zakresie gastroenterologii przeprowadzili u 83-latki hospitalizowanej w Wejherowie. U chorej wystąpiła uporczywa biegunka – skutek CDI – w sytuacji, gdy pacjentka zmagała się też z ciężkim obustronnym zapaleniem płuc i migotaniem przedsionków. Standardowa terapia lekami nie przyniosła rezultatu. Na pierwszy w kraju zabieg przeszczepienia mikrobioty jelitowej zdecydowano się dopiero po 6 tygodniach utrzymującej się u pacjentki biegunki. Dawcą była córka pacjentki. Zastosowano metodę transferu za pomocą sondy dożołądkowej. Efekt? Objawy biegunki ustąpiły w ciągu tygodnia.

Kolejny udany zabieg wykonano w szpitalu w Wołominie. 82-letnia pacjentka cierpiała na nawrotowe zaburzenia czynności jelit i zaostrzenie niewydolności serca. U chorej wykryto CDI. Kolonoskopia potwierdziła przewlekłe zapalenie jelita grubego. I w tym przypadku poprawy nie przyniosła terapia metronidazolem i wankomycyną. Przeprowadzono więc zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej. W rezultacie utrzymujące się dotąd objawy ustąpiły w ciągu 7 dni.

Obecnie metodę przeszczepienia mikrobioty stosuje się w Polsce regularnie, wciąż jednak nie na tyle często, na ile by to uzasadniała jej potwierdzona wysoka skuteczność i bezpieczeństwo. Warto pracować nad zmianą tego stanu rzeczy.