Dla lekarzy

Dla lekarzy

Sztuka (ale i satysfakcja) lekarska polega na ciągłej edukacji, doskonaleniu się i leczeniu pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Według tej wiedzy transplantacja mikorbioty jelitowej (ang. fecal microbiota transplantation, FMT) to najskuteczniejsza terapia w leczeniu nawrotowych i ciężkich zakażeń Clostridioides (dawniej Clostridium) difficile (CDI), a prawdopodobnie także szeregu innych chorób, schorzeń i nieprawidłowych stanów.

Siła zaleceń w rekomendacjach zarówno europejskich, jak i amerykańskich co do leczenia CDI za pomocą FMT ma moc A I, co oznacza, iż nie ma lepszej terapii, niż transplantacja mikrobioty jelitowej w tym wskazaniu. Skuteczność jednokrotnego zabiegu to w większości opracowań i metaanaliz ponad 90%. Rzadko w medycynie spotykamy się z tak dużymi odsetkami wyleczeń.

Transplantacja mikrobioty jelitowej jest:

  • przebadana naukowo, bezpieczna i pewna (ma niezwykle wysokie odsetki wyleczeń),
  • dopasowana do chorób, które leczy – „szyta na miarę” pacjenta,
  • najnowszym rozwiązaniem dopasowanym do problemów dzisiejszej medycyny – antybiotykooporności, starzenia się społeczeństw, nienadążania branży farmaceutycznej z produkcją nowych leków,
  • innowacją medyczną ostatniej dekady.

W Human Biome Institute pragniemy wspierać polskich lekarzy w stosowaniu przeszczepu mikrobioty jelitowej poprzez dostarczanie bezpiecznego, zwalidowanego preparatu leczniczego oraz wiedzy jak go stosować. Chcemy pomóc rozwijać leczenie w Polsce w oparciu o najnowsze – światowe odkrycia.

Tu znajdziesz Charakterystykę Produktu MBiotix HBI i MBiotix HBI caps: link

Bez aktywnego zaangażowania lekarzy nawet największe odkrycie medyczne pozostanie jedynie odkryciem, a nie realnym ratunkiem dla pacjenta.

Tu znajdziesz Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (2020), w których FMT zaleca się w każdym nawrocie