Dla szpitali

Dla szpitali

Polskie szpitale są coraz bardziej nowoczesne i coraz lepiej zarządzane.

Profesjonalizm, zdolności ekonomiczne, umiejętności miękkie, wizja oraz otwarcie na innowacje – tych cech nie brakuje managerom szpitali w Polsce. Z wielką radością zauważamy, że poza dbaniem o wyniki finansowy zarządcy placówek sprawnie komunikują się z personelem, dbają o wizerunek ośrodków, pozostają otwarci na nowe technologie lecznicze, zapewniają personelowi możliwość rozwoju oraz – co bardzo ważne – wybierają terapie, które realnie pomagają pacjentom.

Transplantacja mikrobioty jelitowej spełnia wszystkie powyższe założenia, zapewniając:

  • pacjentom skuteczne leczenie,
  • lekarzom, pielęgniarkom, personelowi rozwój i poznanie nowych technik leczniczych,
  • optymalny wizerunek szpitala – jako placówki nowoczesnej, leczącej innowacyjnymi – skutecznymi metodami,
  • satysfakcję, także ekonomiczną – wszelkie badania i dane wskazują, że terapia za pomocą FMT jest wysoce kosztoefektywna i opłacalna. Nawet w polskich realiach, szpital może zakończyć leczenie pacjentów z chorobami spowodowanymi nieprawidłową mikrobiotą jelitową z bardzo wysoką skutecznością, a osób zakażonych bakterią Clostridioides (dawniej Clostridium) difficile z ponad 90% skutecznością i dodatnim wynikiem finansowym.

88% – aż tylu pacjentów z infekcją Clostridioides difficile jest hospitalizowanych w Polsce ze względu na dużą oporność bakterii na metronidazol, częste współwystępowanie innych chorób oraz często ciężki przebieg choroby. Wycena leczenia CDI przez Narodowy Fundusz Zdrowia najczęściej nie pokrywa kosztów, które realnie generuje pacjent zakażony C. difficile, gdyż najczęściej wielochorobowość wymusza stosowanie wielu długotrwałych procedur.

Według badań duńskich i brytyjskich:

  • 6 000 euro to minimalny koszt pojedynczej hospitalizacji pacjenta z Clostridioides difficile,
  • 50% (minimum) – o tyle zwiększają się koszty hospitalizacji, które generuje każdy nawrót zakażenia,
  • 56 000 euro – łączny roczny koszt nawrotowego zakażenia Clostridioides difficile, jeżeli nie zastosowano FMT,
  • 32 000 euro – łączny koszt roczny nawrotowego zakażenia Clostridioides difficile jeżeli zastosowano FMT
  • 42% – to redukcja kosztów hospitalizacji po zastosowaniu FMT (z 56 000 do 32 000 euro rocznie). To się po prostu opłaca!

Jak zdobyć materiał mikrobioty jelitowej dla Twoich pacjentów?

Jeżeli pacjent w Twojej placówce wymaga zastosowania preparatu mikrobioty jelitowej ze względu na zakażenie Clostridioides difficile lub w innym wskazaniu, jeśli uzyskałeś(aś) zgodę komisji bioetycznej skontaktuj się z nami. Napisz do nas wiadomość w zakładce kontakt, zadzwoń, napisz e-maila. Pomożemy w jak najszybszym przejściu części administracyjnych, aby najszybciej jak to możliwe dostarczyć materiał dla leczenia pacjenta.